Edunvalvonta ja palvelut

SBL palvelee jäseniään vastaten toimialojen edunvalvontatyöstä ja jäsenpalveluista. Tärkeimmät toimintakohteet ovat yrittäjien liiketoiminta- ja kilpailuedellytysten säilyminen, liikepaikkojen tasapuolinen saatavuus sekä öljy-yhtiön ja kauppiasyrittäjän välisen sopimussuhteen kysymykset.   

Öljy-yhtiöiden ja kauppiaiden sekä heidän järjestöjensä lisäksi tärkeitä asioihin vaikuttavia tahoja ovat eduskunta, kauppa- ja teollisuusministeriö, ympäristöministeriö ja kilpailuvirasto.

Pohjoismaiset bensiinikauppiaitten liitot

Svensk Bensinhandel, Ruotsi

Bensinforhandlernes Bransjeforening BBF, Norja
Benzinforhandlernes Faelles Repraesentation, Tanska

Suomen Bensiinikauppiaitten ja
Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry
Mannerheimintie 40 D 84
00100 Helsinki
Puh. 09 7519 5500
Fax 09 7519 5525
Sähköpostiosoitteet
löytyvät yhteystietosivulta