Kauppiaan ja öljy-yhtiön sopimukset

Kauppiasyrittäjän ja öljy-yhtiön väliset hankinta- ja sopimusehdot määrätään osapuolten välisellä yhteistoimintasopimuksella. Tärkeimmät neuvottelukysymykset ovat polttonesteiden hankintahinnat ja jakelupalkkiot, myynnin ja markkinoinnin muut korvaukset ja ehdot sekä yhteistoimintasopimuksen muuttamista ja sen päättymistä koskevat määräykset.

Yhteistoimintasopimus on yhdeltäostosopimus, jolla kauppias sitoutuu ostamaan kaikki myymänsä polttoaineet sopimuksessa mainitulta öljy-yhtiöltä. Tällainen kilpailua rajoittava sopimus on EU:n kilpailumääräyksissä tietyin rajoituksin sallittu sopimustyyppi.

Suomen Bensiinikauppiaitten ja
Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry
Mannerheimintie 40 D 84
00100 Helsinki
Puh. 09 7519 5500
Fax 09 7519 5525
Sähköpostiosoitteet
löytyvät yhteystietosivulta